You are hereBlogs / rudi's blog / Peter Leyman heeft gelijk

Peter Leyman heeft gelijk


By rudi - Posted on 16 september 2010

Enkele dagen geleden maakte Peter Leyman een juiste analyse van de toestand waarin Vlaanderen zich bevindt. Het enige wat hem verweten kan worden is dat hij zijn boodschap bracht in een verkeerde (buitenlandse) krant. Mocht hij zijn verhaal gedaan hebben in een Vlaamse krant had iedereen instemmend bevestigd.

Als ondernemer kan ik zijn these bevestigen en wil dit aantonen door een getuigenis uit de praktijk. Eerst ter info:  we zijn een kmo met ongeveer 35 medewerkers en een omzet van 6,5 mio euro. In 2008 investeerden wij 2 miljoen in de ombouw van onze 2 vestigingen.

Dit waren de gevolgen voor ons bedrijf:

Gezien we zonevreemd gelegen waren, hebben we ong. 7 jaar moeten wachten tot de gemeente klaar was met de opmaak van haar Ruimtelijk Uitvoeringsplan. 7 jaar dat ons bedrijf eigenlijk stilstond en gegijzeld werd door een administratie waar ze geen vat op had. Uiteindelijk kregen we in 2007 de nodige vergunning en gingen we meteen aan de slag.

Een jaar na de verbouwingen kregen wij, zoals iedereen, een aanslagbiljet van onroerende voorheffing. In het verleden betaalden we hiervoor 2.740 € en dat werd plots 18.108,05 € per jaar. Dus werden we eigenlijk gestraft omdat we fors investeerden in onze toekomt en die van onze werknemers.

Geheel terzijde, maar dit geldt trouwens ook voor burgers die een huis kopen. Waarom moet men daarvoor een jaarlijkse boete betalen onder de vorm van onroerende voorheffing?!

Vervolgens kregen we het bericht van de Vlaamse Milieumaatschappij met de melding dat we jaarlijks ong. 7.000 €  moeten betalen omdat… we regenwater opvangen en hergebruiken. Na een rondje ambtenaren bellen, werd één ding duidelijk: als je regenwater in een riool laat lopen kost het je niets maar wie het opvangt én hergebruikt wordt verplicht een heffing te betalen! Je zou het een onweersbelasting kunnen noemen.

Daarna kregen we, als gevolg van onze investeringsaftrek, een grondige belastingscontrole die ons één week ereloon van de accountant kostte om alles voor te bereiden. Gelukkig verliep die zonder aanzienlijke extra heffingen omdat we proberen alles netjes en volgens de wetgeving te laten verlopen.

Daartussen kregen we ook nog eens de arbeidsinspectie op bezoek. Dat is niet zo moeilijk: als een ex-werknemer een (vermeende) tekortkoming meldt bij de vakbond (al dan niet relevant) wordt onmiddellijk de inspectie ingeschakeld. Omgekeerd is het bijna onmogelijk om een werknemer te vatten bij onregelmatigheden zoals (valse) ziektebriefjes. Waar je als werkgever bij dit soort misbruiken terecht kan, is mij na 20 jaar ondernemerschap nog steeds onduidelijk!

Om maar te zwijgen over de rol van de vakbonden in deze. Een bevriende ondernemer vertelde mij onlangs dat een vakbondsman hem verplichtte iemand op 55 jaar op brugpensioen te laten gaan in ruil voor “2 jaar sociale vrede in het bedrijf”. Wat doe je dan als ondernemer? Ook hier moet de hypocrisie eens ophouden. Bedrijven zijn bedrijven en hebben hun rol te spelen. De tijd van Daens ligt al lang achter ons en ieder vooruitstrevend bedrijf investeert fortuinen in opleiding van medewerkers.

En dan wil ik het nog niet eens hebben over de duurdere tarieven van elektriciteit, gas, loonkosten e.a. tegenover onze buurlanden.

Ook de internationale cijfers laten er geen twijfel over bestaan. We geraken zo stilaan aan de staart van het peloton en de vraag die men zich toch eens moet gaan stellen is of we hier nog wel ondernemingen willen in dit land.

Dagelijks ontmoet ik collega’s die met veel bezieling en passie hun bedrijf runnen maar keer op keer een ontgoocheling oplopen zoals ikzelf hierboven opdeed bij mijn investering. Ondanks onze broeiende ambities vragen wij ons steeds meer af of we eigenlijk nog wel zin hebben om te blijven investeren en risico’s nemen als daar geen enkele inventieve tegenoverstaat van de overheid.

Is het te verbazen dat het aantal starters aanzienlijk daalt? Ik denk het niet. Daarom deze welgemeende oproep: stop met deze pesterijen! Zonder bedrijven (groot of klein) geen welvaart!

Video

Rudi in Ter Zake

Rudi op TV Oost

Debat op TV Oost