Met positief gevoel naar morgen

Veel (positieve) reacties gekregen op het debat tegen Frank Vandenbroucke. Hopelijk een goed voorteken voor morgen. Mag ik ook op uw stem rekenen? Spannend.

Ook online werd het debat besproken. Hierbij enkele reacties vanop Twitter:

 

"De overheid speelt met onze pensioenen"

Herbekijk het scherpe debat tussen Frank Vandenbroucke en Rudi De Kerpel. Klik op de foto.

"Bilan na 11 jaar Open Vld in de regering is dramatisch"

Een pittig debat tussen Pieter De Crem, Mathias De Clercq en Rudi De Kerpel. "Mensen die werken zijn er de laatste tien jaar flink op achteruit gegaan. Een eigen huis wordt onbetaalbaar. De concurrentiekracht van ons land is er ook sterk op achteruit gegaan. En er is maar één constante: Open Vld zat heel die tijd in de regering", zei Rudi. "LDD reikt bedrijven en tweeverdieners de hand met een duidelijk programma dat werken beloont." 

Boudewijn Bouckaert zet de puntjes op de i

Hoe dichter we bij 13 juni komen, hoe zenuwachtiger de linkerzijde wordt. Zo ook enkele journalisten zoals Liesbeth Van Impe die vandaag een nogal vreemde analyse van LDD maakt in Het Nieuwsblad. Omdat brieven schrijven hip is deze campagne, schreef onze lijstduwer Boudewijn Bouckaert haar dit antwoord:

Waarde mevrouw Van Impe,

In uw berichtgeving over de aanduiding van Rudi De Kerpel als lijsttrekker LDD-Oost-Vlaanderen is een feitelijke fout geslopen. Er wordt gezegd dat ik geen lijsttrekker ben geworden omdat ik niet voldeed. Voorts wordt een verband gelegd met mijn ontslag uit het partijbestuur in februari. Dit klopt niet. Ik heb bij de gesprekken over de lijstvorming met voorzitter Dedecker uitdrukkelijk laten weten dat ik geen lijsttrekker wou zijn. Dit omwille van twee redenen. Ik had liever zuivere koffie door iemand voor te stellen die zeker zou zetelen zodat er geen kiezersbedrog werd gepleegd. Voorts voel ik mij zeer goed in mijn vel in het Vlaams Parlement en als voorzitter van de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen. Ik ga als lijstduwer honderd procent voor Rudi Dekerpel die geen mirakels nodig zal hebben om verkozen te worden.

Beste groeten,

Boudewijn Bouckaert

Tijd voor een liposuctie bij de overheid

Onze overheid leeft al jaren boven zijn stand. Het is tijd voor een liposuctie van het overtollige vet. Collega-lijsttrekker Rob Van de Velde legt uit hoe LDD dit wil realiseren. Snoeien in de vele banenplannen, de sociale zekerheid efficienter organiseren en minder armoede importeren via immigratie moeten de begroting weer in evenwicht brengen. LDD wil niet als aasgieren jagen op mensen die in hun leven ooit een paar centen bijeen hebben gespaard. 

Klik op de foto om het discours te bekijken.

Besparingsplan

Open VLD is blijkbaar nogal trots op haar besparingsplan en schept er blijkbaar genoegen in iedereen uit te dagen!

Er zit echter een belangrijke, onbeantwoorde vraag in het Open VLD besparingsplan: waar gaat Open VLD de 6 miljard besparen op de Vlaamse begroting?

Zou Alexander De Croo daar eens klaarheid willen over scheppen?

Beluister het kordate antwoord van Jean-Marie Dedecker of lees onze tien punten waarmee wij de begroting opnieuw in evenwicht willen brengen.

Interview: "LDD wordt dé verrassing op 13 juni"

Anne De Baetzelier, lijsttrekker voor de Senaat, en Rudi De Kerpel, lijsttrekker voor de Kamer in Oost-Vlaanderen, nemen het op voor ondernemerschap in Vlaanderen.

"Lijst Dedecker wordt dé verrassing van 13 juni", klinkt het vastberaden in De Zondag.

Anne: Bij de vorige verkiezingen hebben we wat in onze eigen voet geschoten. Er werd te weinig over inhoud gepraat. Daar hebben we veel uit geleerd. Nu stappen we naar de kiezer met een sterke campagne.

Rudi : We zijn een nieuwe beweging met ontzettend veel nieuwe mensen. Ons boegbeeld, Jean-Marie Dedecker, heeft in de lijstvorming niet voor witte, gele of groene konijnen gekozen, maar wel voor mensen met een klare visie en harde werkers."

Uit een recente peiling blijkt dat bijna 25 % van de kiezers nog niet beslist heeft. Als we met LDD daar maar 10 % van binnenhalen, dan komen we uit op 7,9 % en reken daar nog maar een vermoeidheidsbonus van de andere partijen bij. Lijst Dedecker zou wel eens dé verrassing van 13 juni kunnen zijn.

Anne, u haalde het vorig jaar net niet met de Vlaamse verkiezingen. Zijn dit de verkiezingen van de tweede kans?

Anne: Op 300 stemmen na heb ik het toen niet gehaald. Maar het gaf mij ook de kans om in de luwte van de coulissen de politieke thema's in de vingers te krijgen. Ik heb ondertussen ook het ledenblad van de partij opgericht.

De keuze voor de Senaat komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Het sluit beter aan bij mijn persoonlijkheid. In de Kamer staan politici teveel in de kijker en doen ze graag boude uitspraken in de hoop daarmee te scoren.

Rudi, u bent een van de vele ondernemers die door LDD werden binnengehaald. Mogen we u een witte raaf noemen?

Rudi: Ik zie dat als een compliment. Ik run een tuincentrum met veertig werknemers in Merelbeke en Deinze. We zijn al een tijdje op zoek naar bijkomende locaties, maar die zoektocht is bijzonder frustrerend.

Dat is ook een van mijn motieven waarom ik aan politiek doe. Mensen die in ons land willen ondernemen, krijgen daar de kans niet toe. Het klimaat is er simpelweg niet. Ondernemers kreunen onder de lasten.

Anne: Op deze manier trekken we ook geen buitenlandse investeerders aan. Het klimaat is ontmoedigend.

Rudi: Ook op het vlak van administratieve vereenvoudiging verandert er bitter weinig. Ik heb trouwens een primeur voor u. Er bestaan in Vlaanderen 93 soorten belastingen voor ondernemers.

In de 21e eeuw moet het toch mogelijk zijn alle belastingen te groeperen per kwartaal en die te verrekenen in de BTW. Zo kan je als ondernemer maand na maand je aangiftes digitaal gaan beheren.

Kortom, LDD is een partij voor de ondernemers. En de rest?

Rudi: Nee, wij zijn een partij voor de mensen die werken. De drijfveer van LDD is dat we vaststellen dat de generatie die er nu aan komt armer wordt dan de vorige generatie. Tweeverdieners kunnen vandaag de dag geen eigendom meer verwerven zonder de hulp van hun ouders. Dat kan toch niet!

Een medewerker van mij verdient 1400 euro netto per maand. Hij staat al twee jaar op de lijst voor een sociale woning in Ledeberg. Maar hij kreeg onlangs te horen dat nu voorrang moet verleend worden aan asielzoekers omdat ze anders 500 euro per dag krijgen.

Ik vind het een schande dat iemand die sociale lasten betaalt achteruit geschoven wordt voor mensen die hier nog niets verwezenlijkt hebben. Ik begrijp die frustratie van de mensen volkomen.

Anne: De KMO is de motor van onze economie, terwijl ze alleen maar afgeschrikt worden. Dat is ontmoedigend. Ook wat onderwijs betreft, slechts 3 % van de studenten wordt later ondernemer. Mensen zijn niet meer gemotiveerd om te ondernemen. Er zit op dit moment ook een lacune in het onderwijs, er moet meer bedrijfstheorie gedoceerd worden.

Rudi: Er moet ook meer gefocust worden op succesverhalen. In Amerika heb je de American Dream, denk maar aan de oprichters van Facebook of Amazon. Maar in Eur