4 157 x bedankt

De teerlingen zijn geworpen. De verwachte maar toch spectaculaire uitslag van N-VA zorgt voor een nieuw landschap. Daarom wil ik alle collega's van N-VA van harte feliciteren met hun score. Doe er iets mee voor Vlaanderen!

Graag wil ik ook alle kiezers bedanken die, ondanks alle onheilberichten, hun vetrouwen aan mij en de partij hebben geschonken. Wees ervan overtuigd dat ik jullie zal blijven verdedigen, in alle omstandigheden en met alle mogelijkheden waarover ik beschikt. Ik zal blijven aanklagen dat mensen die werken en werk geven op dit moment erop achteruitgaan en dat MOET veranderen.

Dank tot slot aan al mijn collega-kandidaten die mee de lijst vorm hebben gegeven, campagne hebben gevoerd tot de laatste minuut en er veel van hun vrije tijd hebben ingestoken. Onze tijd komt nog wel.

Dank aan alle campagneteams die ervoor zorgden dat LDD opnieuw zichtbaar was in de straten van Vlaanderen, brieven de deur uitgingen, folders werden bedeeld, kiezers werden overtuigd.

Tot slot dank aan Ivan die mij een maand heeft moeten missen maar mij altijd intens steunde.

Met positief gevoel naar morgen

Veel (positieve) reacties gekregen op het debat tegen Frank Vandenbroucke. Hopelijk een goed voorteken voor morgen. Mag ik ook op uw stem rekenen? Spannend.

Ook online werd het debat besproken. Hierbij enkele reacties vanop Twitter:

 

"De overheid speelt met onze pensioenen"

Herbekijk het scherpe debat tussen Frank Vandenbroucke en Rudi De Kerpel. Klik op de foto.

"Bilan na 11 jaar Open Vld in de regering is dramatisch"

Een pittig debat tussen Pieter De Crem, Mathias De Clercq en Rudi De Kerpel. "Mensen die werken zijn er de laatste tien jaar flink op achteruit gegaan. Een eigen huis wordt onbetaalbaar. De concurrentiekracht van ons land is er ook sterk op achteruit gegaan. En er is maar één constante: Open Vld zat heel die tijd in de regering", zei Rudi. "LDD reikt bedrijven en tweeverdieners de hand met een duidelijk programma dat werken beloont." 

Boudewijn Bouckaert zet de puntjes op de i

Hoe dichter we bij 13 juni komen, hoe zenuwachtiger de linkerzijde wordt. Zo ook enkele journalisten zoals Liesbeth Van Impe die vandaag een nogal vreemde analyse van LDD maakt in Het Nieuwsblad. Omdat brieven schrijven hip is deze campagne, schreef onze lijstduwer Boudewijn Bouckaert haar dit antwoord:

Waarde mevrouw Van Impe,

In uw berichtgeving over de aanduiding van Rudi De Kerpel als lijsttrekker LDD-Oost-Vlaanderen is een feitelijke fout geslopen. Er wordt gezegd dat ik geen lijsttrekker ben geworden omdat ik niet voldeed. Voorts wordt een verband gelegd met mijn ontslag uit het partijbestuur in februari. Dit klopt niet. Ik heb bij de gesprekken over de lijstvorming met voorzitter Dedecker uitdrukkelijk laten weten dat ik geen lijsttrekker wou zijn. Dit omwille van twee redenen. Ik had liever zuivere koffie door iemand voor te stellen die zeker zou zetelen zodat er geen kiezersbedrog werd gepleegd. Voorts voel ik mij zeer goed in mijn vel in het Vlaams Parlement en als voorzitter van de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen. Ik ga als lijstduwer honderd procent voor Rudi Dekerpel die geen mirakels nodig zal hebben om verkozen te worden.

Beste groeten,

Boudewijn Bouckaert

Tijd voor een liposuctie bij de overheid

Onze overheid leeft al jaren boven zijn stand. Het is tijd voor een liposuctie van het overtollige vet. Collega-lijsttrekker Rob Van de Velde legt uit hoe LDD dit wil realiseren. Snoeien in de vele banenplannen, de sociale zekerheid efficienter organiseren en minder armoede importeren via immigratie moeten de begroting weer in evenwicht brengen. LDD wil niet als aasgieren jagen op mensen die in hun leven ooit een paar centen bijeen hebben gespaard. 

Klik op de foto om het discours te bekijken.

Besparingsplan

Open VLD is blijkbaar nogal trots op haar besparingsplan en schept er blijkbaar genoegen in iedereen uit te dagen!

Er zit echter een belangrijke, onbeantwoorde vraag in het Open VLD besparingsplan: waar gaat Open VLD de 6 miljard besparen op de Vlaamse begroting?

Zou Alexander De Croo daar eens klaarheid willen over scheppen?

Beluister het kordate antwoord van Jean-Marie Dedecker of lees onze tien punten waarmee wij de begroting opnieuw in evenwicht willen brengen.

Video

Rudi in Ter Zake

Rudi op TV Oost

Debat op TV Oost