You are hereOpiniestukken

Opiniestukken

warning: Creating default object from empty value in /home/vhosts/dekerpel.com/httpdocs/drupal6/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

U mag mij schrappen, mijnheer Pastoor

Voor de zoveelste keer meent de Katholieke kerk, in hoofde van de paus, een bevolkingsgroep te moeten stigmatiseren. Hij stelt dat “de strijd tegen de homosexualiteit is even belangrijk als de redding van het milieu”.

Dergelijke uitspraken zijn niet alleen stigmatiserend en vernederend voor betrokken homo’s en lesbiennes, maar tevens kwetsend voor hun familie en in strijd met de fundamentele rechten van de mensen. Een jarenlange strijd voor emancipatie en acceptatie wordt hiermee teniet gedaan. Recente cijfers bewijzen dat het geweld tegen homo’s toeneemt en dit soort uitspraken dragen daar zeker toe bij.

Teveel managers

Er zijn veel boeken geschreven over corporate governance maar de Fortis-case bewijst dat er een groot verschil is tussen theorie en praktijk.
Bij beursgenoteerde bedrijven is er een grote afstand tussen enerzijds de C.E.O. met raad van bestuur en anderzijds de kleine aandeelhouder. Nochtans zijn hebben die, allen samen, een groter pakket aandelen dan het heersende clubje bestuurders.

Brief aan de Autoriteit Financiële Markten

Autoriteit Financiële Markten
T.a.v. Hoofd Securities Market Surveillance
Postbus 11723
1001 GS AMSTERDAM

Lochristi, 6 oktober 2008

Per fax en per aangetekend schrijven

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben sinds enkele maanden houder van een bescheiden aantal aandelen FORTIS SA/NV.

Wanneer komt er een échte "wet Dedecker"?

Sedert enkele jaren is Vlaanderen een heuse bouwwerf geworden. Daarbij wordt er amper stilgestaan bij de gevolgen voor de kmo's, gevestigd in een straat met wegwerkzaamheden. In het beste geval worden de ondernemers tijdig geïnformeerd en wordt er een bordje geplaatst : "handelszaken bereikbaar". Maar met de financiële gevolgen van langdurige werken staat de ondernemer vaak in de kou en kan nog steeds geen aanspraak kan maken op een (redelijke) schadevergoeding.

Intelligentsia

De Vlaamse Intelligentsia bereidt zich voor om overuren te gaan presteren. Hoe duidelijker het in het najaar zal blijken dat België geen bestaansredenen meer heeft, hoe agressiever zij zich zullen manifesteren. Met stip op één zal iedereen die het woord "Vlaanderen" durft uit te spreken of te schrijven aan het kruis genageld worden.

Het zijn het soort mensen die een mening hebben over de televisieprogramma's zonder dat ze een televisie in huis hebben, waarmee ze menen een geweldig cultureel statement te kunnen maken. Scherpslijpers die menen dat ze bevoorrecht zijn omdat ze in iedere zin minstens drie maal de woorden "links", "solidariteit" en "democratie" laten vallen. De zelfverklaarde democraten die ervan overtuigd zijn dat een dictatuur gewettigd is om "hun" kwaad te bestrijden.

Sociale verkiezingen

We kunnen blijkbaar niet zonder. Tussen de federale en de regionale door is het nu tijd voor “sociale” verkiezingen. Tot midden mei kunnen ong. 1,4 miljoen werknemers hun vertegenwoordigers kiezen in de officiële overlegorganen van zo’n 6.300 bedrijven. Kostprijs voor het bedrijfsleven: 140 miljoen euro!

Rudy De Leeuw reageerde als was hij door een wesp gestoken omdat Pieter Timmerman had opgemerkt dat het toch allemaal veel tijd en geld kost. Begrijpelijk dat De Leeuw zo reageert. Zeker als je gewend bent dat anderen de rekeningen betalen. Terecht kan de vraag gesteld worden waarom deze kost exclusief door het bedrijfsleven dient betaald te worden. Vakbonden krijgen toch een vergoeding van de overheid?

Mobiliteit

Je hoeft geen verkeerswonder te zijn om in te zien dat stilstaand of traag verkeer schadelijk is voor het milieu, kostelijk voor de automobilist en storend voor de omgeving. Daarbij komt nog dat we met steeds meer mensen vrij willen bewegen waardoor het autogebruik explosief toeneem. Door het falen van het alternatief - dat openbaar vervoer heet - wordt het alleen maar erger.

Video

Rudi in Ter Zake

Rudi op TV Oost

Debat op TV Oost